We have 10 puppies (5 females / 5 males) Komondor
* 02/11/2013


"Abba" Fehér Csillag Király Puszta (mother)

Kulsci Komisz Forint (father)


foto from mating


Máme 10 velkých štěňátek 5 pejsků a 5 fenek ze spojení Abby a Forinta.

"Abba" Fehér Csillag Király Puszta je ušlechtilá fena silné kostry, výborného pigmentu s tmavým okem, hlubokým hrudníkem a bohatou srstí. HD A, ED A, Oční testy Negativní! Abba má vyrovnanou povahu, díky které mohla krátký čas pracovat s manželem jako canisterapeutický pes. Přičemž při ochraně svého území je dostatečně razantní a sebevědomá.
Abba je dcera výstavně úspěšné Cosimy Király Puszta z našeho chovu, která působí v německé chovatelské stanici. Štěňátka jsou pravnuci naší zakladatelky Carmen Koroščenko HD A, která dala život hned několika úspěšným komondorům -
Avar Király Puszta Veterán Champion Maďarska, chovný pes
Alma Király Puszta Grand Šampionka České republiky a hvězda reklamy s Bolkem Polívkou chovná fena HD A
Costa Király Puszta Junior Šampion České republiky, chovný pes HD A
Cosima Király Puszta Šampionka Německa a VDH Šampion chovná fena HD A
Carmen předávala sytý pigment a silnou kostru, která se projevila i v tomto vrhu.

Forint Kulcsi Komisz ve spolupráci s maďarským chovatelem Csaba Partizer, který u svých psů vyhodnocuje dysplazii a vede je i pracovně což je téměř nevídané, jsme po zralé úvaze vybrali krycího psa Forinta. Důležité pro nás bylo, že má vyhodnocenu dysplazii HD A. Je v zemi původu veden pracovně a má vyrovnanou povahu. Při cestě do Maďarska na Světovou výstavu jsme majitele Forinta osobně navštívili abychom se přesvědčili o jeho kvalitách. Forint je výborný hlídací pes s povahou sebevědomou a temperamentní. Krásně modelované hlavy a sytého pigmentu s dobrou kvalitou srsti a mechanikou pohybu.

Štěňátka mají předpoklad velké a silné kostry, tmavého pigmentu s velmi bohatou srstí. Ze strany matky jsou tři generace Negativní na DKK (HD A)! Z pohledu rodokmenu se jedná o Nepříbuzné spojení!
Kde figuruje několik zvučných chovatelských stanic - Von Thüringen, Baliházi, Viharsarok Puszta, Astiagis Histori dnes Hungaricum, Pénzesgyöri, Jászkiséri Kócos, Hidvegi, Karcagpusztai a řada dalších.
Nejůspěšnější psi v rodokmenu Viharsarok Puszta Zsuzsi, fena výstavně i pracovně vedená!
Výstavně nejúspěšnější: Viharsarok Puszta Bence, Karcagpusztai Ella, Astiagis Histori Ékkö, Baliházi Cselló, Jászkiséri Kócos Szivós, Pénzesgyöri Vezér, Aron Hidvegi rovněž výstavně i pracovně vedený rumunský pes, opakovaně předváděný na výstavách a povahových testech v Maďarsku!

Štěňátka budou vhodná pro zájemce na výstavy a vzhledem ke svým předkům, nezklamou ani po stránce charakteru. V naší chovatelské stanici získají základ dobré socializace s kvalitní péčí. Novým majitelům je předáme očkovaná, opakovaně odčervená, čipovaná s EU passem.

We have 10 large puppies 5 males and 5 females from the merger of Abby and Forint.

"Abba" Fehér Csillag Király Puszta is a noble female with strong bones, excellent pigment with dark eyes, deep chest and abundant hair. HD A, ED A, Eye tests are Negative! Abba has a balanced character, allowing them to short time working with my husband as canistherapy dog. Taking to protect its territory is enough assertive and confident. Abba is daughter of Cosima Király Puszta. Cosima is show successful female, she is operates in the German kennel.
Puppies are our grandkids founder Carmen Koroščenko HD A, who gave birth to several successful komondors -
Avar Király Puszta Veteran Champion of Hungary , breeding male
Alma Király Puszta Grand Champion of Czech Republic and Star Ads Bolek Polivka, breeding female HD A.
Costa Király Puszta Junior Champion of Czech Republic, the breeding male HD A.
Cosima Király Puszta Champion German and VDH Champion and VDH Junior Champion, Europasieger, breeding female HD A.
Carmen passed pigment rich and strong bones, which also resulted in this litter.

Forint Kulcsi Komisz in cooperation with the Hungarian breeder Csaba Partizer, that with their komondors evaluates dysplasia is a leading and labor which is almost unprecedented, we have the deliberately chosen owner of Forint. Important for us was that the Evaluation of dysplasia HD A. balanced character. When traveling to Hungary for the World dog show 2013 are owner Forint personally visited to be convinced of his qualities. Forint is an excellent guard dog with a balanced character and temperament. Beautifully modeled head and dark pigment with good quality coat and mechanics movement.

Puppies have a great premise and strong bones, with very dark pigment abundant hair . The mother are three generations negative for HD A !
From the perspective of genealogy is a Unrelated connection!
Where several figures famous kennels - Von Thüringen, Baliházi, Viharsarok Puszta, Astiagis Histori today Hungaricum, Pénzesgyöri, Jászkiséri Kócos, Hidvegi, Karcagpusztai and many others.
The most successful dogs in the pedigree Viharsarok Puszta Zsuzsi, dog shows and female working line!
The most successful: Viharsarok Puszta Bence, Karcagpusztai Ella, Astiagis Histori Ékkö, Baliházi Cselló, Jászkiséri Kócos Szivós, Pénzesgyöri Vezér, Aron Hidvegi also show and working line Romanian male repeatedly and showing a temperament test in Hungary!

Puppies will be suitable for candidates for the and given to their ancestors, disappoint, even after the character. In our kennel will good basis for socialization with quality care. The new owners of the pass vaccinated, repeatedly dewormed, microchipped with EU Passport.

more pics Abba


more pics Forint

Forint má přátelskou povahu
a krásné tmavé oči


Forint with me and owner Károly Fésüs

Forint with ownerGabi Király Puszta
Fena (female)


Kameničná při Komárně, Slovensko, Kennel Loboncos

Další foto

Gerda Király Puszta
Fena (female)


Moskva, Rusko

Další foto

Gira Király Puszta
Fena (female)


Moskva, Rusko   Ruská CHS Wind´s History

Další foto

Galla Király Puszta
Fena (female)


Budapest, Hungary, Virányosi Hunor Magor kennel

Další foto

Gaja Király Puszta
Fena (female)


Olomouc, Česká republika

Další foto

Gonzo Király Puszta
Pes (male) HD A, ED 0, Eye tests Negative I. class of breeding


Vřesina U Opavy, Česká republika

Další foto

Garry Király Puszta
Pes (male)


Moskva, Rusko

Další foto

Ged Király Puszta
Pes (male)


Hlučín - Bobrovníky, Česká republika

Další foto

Gorbo Király Puszta
Pes (male)


Ligota, Polská republika

Další foto

Guba Király Puszta
Pes (male) HD A, ED 0, Eye tests Negative I. class of breeding


Havířov, Česká republika

Další foto


Naše štěňátka z vrhu "G" v Domově seniorů "Pohoda" Orlová
Our puppies from litter "G" Király Puszta in home for seniors "Pohoda"

www.tvportaly.cz/orlova/32114-orlovsky-expres-10-1-2014
Fena modro červena
Gabi Király Puszta

Fena tmavě modrá
Gerda Király Puszta

Fena violet
Gira Király Puszta

Fena zelená bavlnka
Galla Király Puszta

Fena fialová bavlnka
Gaja Király PusztaPes bílá bavlnka
Gonzo Király Puszta

pes šedá bavlnka
Garry Király Puszta

pes tyrkysová bavlnka
Ged Király Puszta

pes modrá bavlnka
Gorbo Király Puszta

pes žlutá bavlnka
Guba Király PusztaSe štěňátky jsme navštívili Domov seniorů "Pohoda"

Štěňátka absolvovala Volhardův osobnostní test.
Some pics from Volhards puppy aptitude test.


females

Štěňátka poznávají nové prostředí a podněty.Štěňátka jsme přestěhovali do porodny, kde mají více místa pro své hry a objevování.
štěňátka poprvé venkuAbba se štěňaty
Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz