Karin Mikolášová is member ČKS from 1.1.1992

Mgr. Přemysl Mikoláš is member ČKS from 1.1.2002Potvrzení ze zkoušky ZM

Komondor - Astiagis Histori Hímes "AXA"


Výkonnostní a výstavní průkaz


Německý ovčák - URA ANREBRI
Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz