FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN ( Belg. )

FCI – Standard Nr. 53/ 13.09.2000/ D


KOMONDOR


Původ: Maďarsko

Datum publikace platných originál – standardů: 06.04.2000

Zařazení: Pastevecký pes

Klasifikace FCI:

Skupina 1 - Plemena ovčácká a honácká (vyjímaje Švýcarského pasteveckého psa )
Sekce 1 - Ovčáci bez pracovní zkoušky

Krátký historický nástin:

Komondor je odedávna usedlé maďarské pastevecké plemeno asijského původu. Jeho původní předkové následovali, se vší pravděpodobností, chovem dobytka živící se staromaďary až do Karpatské kotliny.

Všeobecný popis:

Komondor je vysoký a silně stavěný pes. Příjemný zevnějšek a důstojné držení těla budí v člověku úctu, eventuelně také i strach. Od přírody není mazlivý. Robustní tělo je pokryto zplstnatělou, huňatou, veskrze hustou a dlouhou srstí. Z pohledu ze strany tvoří tělo od čtverce nepatrně odchylující se, ležící pravoúhelník. Hustě osrstěná hlava vyniká nad tělem. Ocas je nošen svisle, přičemž konec ocasu je nadzdvihnut téměř až k horizontále. Osrstění je barvy slonové kosti.

Důležité proporce:

: Délka těla nepatrně předstihuje kohoutkovou výšku
: Hloubka hrudního koše odpovídá asi z poloviny výšce v kohoutku
: Tlama je o něco kratší než polovina délky hlavy

Chování – charakter:

Komondor je znám svou neochvějnou statečností při hlídání a obraně jemu svěřeného stáda dobytka, jakož i domu svého pána. Útočí naprosto tiše, neohroženě a troufale. Svůj revír považuje za jen sobě patřící a nesnese v něm žádný cizí element. Nedůvěra a podezíravost jsou jeho hlavními znaky chování. Rád leží po celý den tak, aby mohl nerušeně kontrolovat své území. V noci je neustále v pohybu.

Hlava:

: široká, s dobrými proporcemi k tělu
: husté, stínící osrstění hlavy mu nečiní žádné disproporce

Vrchní část hlavy:

Lebka: klenutá,nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté
Stop: dobře rozvinutý, ne však strmý

Obličejová partie ( lebka ):

Nosní houba: rovná a tupě střižená, černá
Tlama: nesbíhající se do špičky, hřbet nosu rovný.
Pysky: černé, těsně přilehlé k čelistní kosti a chrupu.
Čelist / Zuby: čelist je plně muskulózní, silná a mohutná. Požaduje se pravidelný nůžkový skus a plnochrupost.
Líce: široké a středně dlouhé.
Oči: horizontálně zasazeny,tmavě hnědé. Černá oční víčka přiléhají k oční bulvě.
Uši: na klenuté lebce jsou nasazeny středně vysoko, jsou rovné, jednoznačně svislé a představují V-nebo U- tvar. Nenadzvedávají se ani při zpozornění ani při útoku.

Krk:

Velmi dobře muskulózní. S horizontálou tvoří úhel 35°. V klidu a v situacích, kdy nehrozí žádné nebezpečí, tvoří krk někdy dokonce jen prodloužení hřbetní linie. Je spíše kratší než středně dlouhý. Musí být bez laloku a volného límce.

Tělo:

Vrchní profilová linie: Časti těla, které tvoří vrchní linii jsou široké a bohatě muskulózní.

Kohoutek: dostatečně dlouhý, v předu výrazný

Hřbet: krátký

Bedra: středně dlouhá

Záď: široká, středně dlouhá, lehce pokleslá

Hruď: široká a silně muskulózní. Hrudní koš – středně hluboký, široký, dlouhý.

Břicho: lehce vtažené

Ocas:

Hluboko nasazený, jednoznačně svislý. Konec ocasu vykazuje lehké zakřivení téměř až k horizontále. Měl by dosahovat až k hleznům. Ve stavu rozčílení zvedá pes ocas nanejvýš do výšky linie zad.

Končetiny:

Přední končetiny:

Dlouhé a huňaté osrstění těla znesnadňuje do určité míry posuzování samotných končetin. Přední běhy jsou sloupovité, z pohledu ze předu a ze strany pak rovné, paralelní a kolmé. Široká hruď umožňuje silné, volně se pohybující končetiny, které jsou pevně zakotveny k tělu. Kostní substance je silná a mohutná, klouby pak objemné.

Ramena: lopatky jsou mírně šikmo ležící. Špičky lopatek se nacházejí vertikálně nad nejhlubším bodem hrudi.

Přední tlapa: velká, statná s úzce přilehlými prsty. Bříška mají barvu břidličně šedou, jsou plné a dobře polstrované. Drápy taktéž barvy šedé.

Zadní končetiny:

Tělo je podporováno pozicí zadních končetin. Jako pokračování středně dlouhé zádě jsou žádoucí široké a silně muskulózní končetiny.

Horní stehno: silně muskulózní, objemné

Zadní tlapa: delší než tlapa přední, jinak stejná. Zadní drápy je nutno odstranit.

Pohyb:

Pohybově lehký, volný a přiměřený. Klus je dlouhý a prostorově rozsáhlý.

Kůže:

Pokožka má obsahovat dostatek pigmentu a je barvy břidličně šedé. Je výhodou, když jsou dásně a patra také tmavě zpigmentovány. Jedinci se sníženou pigmentací a pokožkou barvy růžové nejsou žádoucí.

Osrstění:

Srst:

Celé tělo je pokryto dlouhou srstí. Osrstění se skládá z hrubé svrchní srsti a jemnější spodní vlny. Charakter srsti je určován podle vztahu svrchní části ke spodní vlně. Základním požadavkem je srst, mající sklon k zplstnatění. V úvahu také však přichází srst stejně hustě zvlněná v úzké šňůry. Menší chomáče chlupů jsou zplstnatělé méně nebo vůbec ne.

Délka srsti:

- délka srsti je nejdelší na zádi, v bederní krajině a na zadní straně horního stehna (nejméně 20 – 27 cm)
- na hřbetu, po stranách na hrudi a v lopatkové krajině je středně dlouhá (nejméně 15 – 22 cm)
- na lících, obočních obloucích, hlavě, uších, krku a končetinách o něco kratší (10 – 18 cm)
- na pyscích a dole na končetinách je nejkratší (9 – 11 cm)

Není žádoucí ani rozčesaná, ale také ani ne zcela nepěstěná srst.

Barva:

Barva slonové kosti.

Výška a váha:

Výška v kohoutku:

pes – nejméně 70 cm.
fena – nejméně 65 cm.

Váha:

pes – 50 – 60 kg.
fena – 40 – 50 kg.

Poněvadž tato rasa byla odedávna chována k pořád stejnému účelu, vykazuje velmi málo typových chyb a je ve větší míře spíše homogenní.

Vady:

Na každou odchylku z výše uvedených bodů, musí být nahlíženo jako na chybu, jejíž zhodnocení závisí na stupni dané disproporce.

- klešťový skus je vážnou vadou, ale toleruje se

Obzvláště:

- nedostatečná pigmentace na nosní houbě, očích a očních víčkách

- uvolněné oční víčko

- svinutý ocas

Nepřípustné vady:

- uvolněná a chudě osvalená stavba těla
- předkus, podkus, a skus zkřížený
- entropium, ektropium
- vzpřímeně stojící, lehké uši
- krátký ocas (3 cm nad hlezno)
- těžké vady končetin a těžké pohybové vady
- jinak zbarvené osrstění nebo vícebarevná srst
- odchylka od standardem stanovené výšky jedince

U psů musí být prokázána dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Standard a jeho výklad - Dokument  Není oficiálně schválen FCI.


[Home]

Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz