Jakýkoliv výcvik staví na přirozených vlastnostech psa a schopnostech jeho nervové soustavy.
Nejdominantnější vlastností psovité šelmy je lovecký – kořistnický pud, bez kterého by se ve volné přírodě neuživila. Každému plemenu je tato vlastnost vrozená, rozdílná je jen její síla, kterou se lidé při šlechtění plemen snažili po dlouhá léta upevnit nebo naopak potlačit. V závislosti na účelu, kterému dané plemeno sloužilo.
  Pokud člověk vychoval psa vhodných vlastností k práci, dál usilovně pracoval na jejich rozvoji a tuto cennou vlohu se snažil přenést na potomstvo. Ani exteriér pracovního psa se nevyvíjel náhodně, ale sloužil účelu. Velikost, síla i barva a délka srsti, tvar čelistí a uší, mělo práci usnadňovat. Přestože psi, používaní ke stejnému účelu v určitých oblastech vykazovali stejné znaky, byli stále různorodí. Teprve koncem 19. a na začátku 20. století, se u většiny plemen sepsal standard. Podle kterého se do chovu přísně vybírali typičtí (jednotní) jedinci nesoucí žádané plemenné znaky.
 Dnešní povahové vlastnosti komondora vychází ze starých původních linií pasteveckých psů pocházejících z Asie. Komondor byl po dlouhá staletí využíván ke střežení početných stád ovcí, koz, uherského dobytka, ale i koní. Pastevci vyžadovali psa, který zvířata ochrání především v noci před predátory ( v podobě vlků, medvědů, hladových psů, ale i zlodějů ). Cennými vlastnostmi byly u něj přirozená nedůvěřivost vůči všemu cizímu, statečnost při útoku, ale také ohleduplnost vůči svěřeným ovcím. Které nesměl poranit, honit ani plašit. V tomto ohledu musel mít výrazně potlačen lovecký pud. Takoví psi, byli pastevci velmi ceněni neboť hlídali celý jeho majetek. Také vychovávali mladé psy, své nástupce, kteří automaticky kopírovali jejich chování. Z původních maďarských překladů víme, že nevhodná zvířata pastevci ubili. Jen díky této tvrdé selekci se dodnes uchovalo plemeno jedinečných vlastností, které ocení každý hospodář a majitel pozemku.

Pes sportovní:

  Doba pomalu mění venkov i smýšlení lidí. Kteří už netouží mít psa jen jako hlídače, ale považují jej za člena rodiny, s nímž chtějí trávit volný čas. Většina populace komondorů, kteří se v současné době podílí na chovu, nehlídá na opuštěných pustách, ale jsou spolehlivými hlídači v moderních zahradách. Ukázalo se, že se dokázali přizpůsobit a svého pána rádi doprovází v přírodě, na túrách, vedle kola (s ohledem na jeho fyzický vývoj v mladém věku) nebo na cvičiště.


Pes obranář:

  Přestože jsem s fenou Astiagis Histori Himes (Axou), úspěšně splnila zkoušku z výkonu ZM podle národního zkušebního řádu. Nelze komondora považovat za plemeno, které se vyrovná klasickým služebním psům. Jeho naturel je jiný a vděčí za to práci, pro kterou byl vyšlechtěn. Komondor byl nucen pracovat i rozhodovat se sám. Je to inteligentní a osobité zvíře, které při správném vedení, splní ochotně jakýkoliv povel (pokud ho umí). Nebude jej však mnohokrát opakovat. Výcvik by měl být veden formou hry a trvat jen tak dlouho, dokud psa baví. Nesmírně důležitá je správná motivace. Za podobných okolností je schopen splnit zkoušky Základní ovladatelnosti. Samotnou obranu, považuje komondor za ochranu majitele. Proto v cizím prostředí útočí především v blízkosti majitele a na zákus do ochranného rukávu je třeba jej učit. V opačném případě útočí kdekoli v oblasti horní poloviny těla.
  Přesto návštěvu cvičiště všem vřele doporučuji z důvodu socializace, kontaktu s ostatními psy, výchovy, i základního výcviku. Pes takového vzrůstu jako je komondor, by měl být majitelem ovladatelný.


Pes společenský:

  Komondor je díky srsti velmi otužilý a dobře snáší letní i zimní extrémní teploty. Na otevřené pustě, byla jeho srst často jedinou ochranou před nepřízní počasí, která ho dokonale izolovala. Dnes je srst obdivovaným a přitažlivým znakem a spolu s vlastnostmi, které komondor chová vůči své rodině (oddanost a rozvážnost) z něho činí výjimečného společenského psa. Někteří majitelé propadli jeho kouzlu natolik, že jej drží v domě přestože mají prostornou zahradu. K cizím lidem i návštěvám však podobné city nechová a opatrnost majitele bývá na místě.Pes rodinný:

  Potencionální zájemci o štěňátko se nás často ptají, jak se komondor chová k dětem. Z vlastní zkušenosti mohu tvrdit, že je to pes mimořádně tolerantní. Díky své velikosti, síle a rozvážné povaze nereaguje hystericky a raději jde stranou, pokud má pozornosti ze strany dětí dost. Důležité je štěňátku ukázat hierarchii a tu stále udržovat. Na druhou stranu bychom děti neměli nechávat bez dohledu a učit je jak se psem zacházet, aby mu neublížili. Respektovat jej při krmení a v době spánku. Při správném vedení, vznikne mezi dítětem a psem nerozlučné pouto. Komondor dokáže být k dětem i přes svou velikost neobyčejně opatrný.Pes výstavní:

  Zdá se, že navždy pominuly doby, kdy pastevci vodili své komondory na výstavy neupravené a se slámou v srsti.
  V poslední době se z výstav, které slouží odbornému zhodnocení plemene nezbytnému pro chov, stává show. Především závěrečné soutěže, na které jsou psi pečlivě upravováni a oblečení vystavovatelů vystihuje výjimečnou atmosféru, potěší oko nejednoho diváka. Dospělý komondor s dlouhou srstí a elegantním pohybem bývá pro ostatní plemena velkou konkurencí. Pokud se krásný jedinec probojuje tak daleko, nezřídka se stává vítězem celkovým.Pes canisterapeutický:

  Od května 2007, kdy jsme s Axou a Achillem, úspěšně složili canisterapeutické zkoušky, se canisterapii a aktivitám se psem věnujeme intenzivně, ale s přihlédnutím k jejich stáří. Zkoušky i praxe prokázaly, že se komondor v canisterapii osvědčil. Vděčí za to důkladné socializaci, kterou jsme Axe i Achillovi věnovali, ale především vrozeným povahovým vlastnostem, na kterých jsme při výcviku a přípravě mohli stavět. Práce v canisterapii klade na psa vysoké požadavky. Jeho chování musí být přátelské vůči klientům, aby na ně působil pozitivně a svou přítomností jim dělal radost. Čas strávený s canisterapeutickým psem, přináší postiženým úlevu a fyzické uvolnění.   Jak jsem se zmínila, kritéria na canisterapeutického psa jsou vysoká a jedinec, který napadá bez příčiny nebo reaguje hystericky na nečekaný hluk nebo pohyb tuto práci vykonávat nesmí. Při zkouškách obstojí jen jedinec s pevným a vyrovnaným charakterem.
  Ačkoli Achill a Axa nebyli pro canisterapii připravováni záměrně od raného mládí, zvládli ji výborně a my bychom v této práci rádi pokračovali i v budoucnu s jejich nástupci. Manžel Mgr. Přemysl Mikoláš, pracuje jako psycholog v ÚSP v Hrabyni, Dětském domově se školou v Těrlicku a Dětském domově Čtyřlístek v Havířově a ve Speciálním pedagogickém centru pro poruchy autistického spektra a vady řeči v Ostravě-Zábřehu, kde se věnuje i canisterapii. Více si o naši práci můžete přečíst v odkaze canistearpie.[Home]

Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz