23 – 24.5.2009    

  Koncem května roku 2007, jsme spolu s manželem a dvěma komondory Axou a Achillem, úspěšně složili canisterapeutické zkoušky. Informace a fotky, najdete v archívu 2007. Každé dva roky však musí psovod se psem canisterapeutické zkoušky opakovat, aby rozhodčí prověřili, zda má pes stále vyrovnané nervy a dobrou psychickou odolnost a je schopen canisterapii vykonávat.
  Aktivitám se psem a canisterapii se s oběma psy aktivně věnujeme, a proto jsem je na opakovací zkoušky přihlásili. Bohužel Achill náhle zemřel a tak jsme místo něj ke zkouškám přihlásili naši chovnou fenku Carmen Koroščenko. Nebylo to zrovna v nejvhodnější termín neboť Carmen musela podstoupit operaci mazové žlázy a zkoušky se konaly jen týden po operativním zákroku. Ale štěstí stálo na naší straně a Carmen se rychle zotavovala.
  A tak jsme přesně za dva roky, o víkendu na konci května, přijeli do kempu ve Větřkovicích http://agilitykemp.cz/, který se nachází v krásném prostředí Oderských vrchů. Zkoušky pořádala společnost Podané ruce www.podaneruce.eu, kde jsme s manželem členy.

  Na zkoušky jsem nastoupila s fenkou Carmen Koroščenko (7 let) a manžel s fenkou Astiagis Histori Hímes „Axou“ (8 let). Obě fenky mají z praktických důvodů zkrácenou srst.

    Kontrola poslušnosti
  Povely: „sedni“, „lehni“, přivolání, dlouhodobé odložení – min. 20 sekund; povely lze opakovat maximálně 3x. Je povoleno používání jakékoli motivační pomůcky. Psovod může se svým psem předvést jakékoli cviky ovladatelnosti navíc.


Axa dlouhodobé odložení

povel lehni

chůze u nohy


Carmen dlouhodobé odložení

chůze u nohy

pochvala za usednutí

    Setkání s rozhodčím
  Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje důkladně, ale s ohledem na to, že se se psem ještě dobře nezná.


Axa setkání s rozhodčím

setkání s rozhodčím

setkání s rozhodčím

    Kontrola dráždivosti a útlumu
  Rozhodčí psa rozdovádí přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod.; v případě, že pes hru odmítá, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod opakovat bez omezení. Používání různých druhů přivolání, lákání psa na předměty a pamlsky je dovoleno. Čas mezi pokynem rozhodčího pro ukončení hry a upoutáním psa psovodem na vodítko je omezen na 25 sekund.


Carmen kontrola dráždivosti a útlumu


    Reakce na cizí psy
  Všichni psovodi se psy se soustředí do hloučku, ve kterém se volně pohybují. Psi mohou být na vodítku.

    Hlouček lidí
  Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod může psa pouze chválit či jinak podporovat.


Axa - hlouček lidí
Axa - hlouček lidí    Reakce na běžícího člověka a pád člověka
  Psovod se psem na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, chňapnout po tašce. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely.


Carmen
reakce na běžícího člověka
Pochvala

    Kontrola psychické stability psa
  Pes je bez jakéhokoli povelu psovoda přivázán k úvazu vodítkem dlouhým 1,5 metru. Psovod je mimo dohled psa. Skupinka lidí se prochází pomalou chůzí kolem psa.

    Reakce na invalidní vozík
  Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.


Axa - reakce na invalidní vozík


    Simulace návštěvy u postiženého
  Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde, psa převalí na bok, ale pes může i ležet). Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa a pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.


Carmen simulace návštěvy
u postiženého - polohování
Axa simulace návštěvy
u postiženého - polohování

HODNOCENÍ

• Zkoušku úspěšně složí ten pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B.
!TENTO PES PAK PO 2 LETECH ODE DNE ÚSPĚŠNÉHO SLOŽENÍ ZKOUŠKY TUTO ZNOVU OPAKUJE!
• Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, ve zkoušce neprospěl, avšak může ji opakovat po 1 roce ode dne konání neúspěšné zkoušky. Pouze však již jednou. Výjimkou je bod Kontrola poslušnosti, kdy pes může zkoušky opakovat již po 6 měsících.. Projevy neposlušnosti popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický. Ve výjimečných případech může zkušební komise rozhodnout o vydání osvědčení o zkouškách s platností pouze jeden rok.
• Pes, jenž získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. V případě kontrolovatelné agresivity vůči jiným psům může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití. Taktéž nedůstojný přístup ke psu samotnému nebo nerespektování podmínky hladkého obojku či postroje během zkoušek vede k diskvalifikaci.


AXA certifikát

CARMEN certifikát


S AXOU A CARMEN JSME ÚSPĚŠNĚ CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY ABSOLVOVALI A ZÍSKALI TAK OSVĚDČENÍ NA DVA ROKY.
AXA A CARMEN JSOU STÁLE JEDINÝMI CANISTERAPEUTICKÝMI KOMONDORY NA SVĚTĚ A PRACUJÍ V ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE V HRABYNI A DĚTSKÉM DOMOVĚ V TĚRLICKU.

Po úspěšném absolvování zkoušek jsme Axu a Carmen odvezli domů a do kempu se vrátili s mladými komondory Avarem Király Puszta a „Adri“ Bájos Fehér Kócos. Pobyt v neznámém prostředí venku i v budově, a v přítomnosti různorodé smečky psů je prospěšná i pro ně. Záleží nám na tom, aby naši psi měli sebevědomé povahy, které budou předávat svým potomkům, a my měli jistotu v jejich chování.


Adri ve společnosti
cizí osoby a dítěte

Adri nevyruší ani pes
na obrázku vpravo

Adri je jako fenka mnohem kontaktnější
a vzhledem k mladšímu věku i hravějšíZatímco Avar nemá tak silnou
potřebu kontaktu s ciz ími psy

Mgr. Mikoláš a předsedkyně společnosti
Podané ruce Helena FejkusováAdri je stejně suverénní vůči
cizím osobám mužského
i ženského pohlaví


Zleva Adri (již byla s pánem
na canisterapii u autistického dítěte)
a Avar


[Home]     [Canisterapie]

Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz