Projít se dvěma pasteveckými psy devíti náročnými zkouškami, zaměřenými na canisterapii a aktivity se psem je heroický výkon. Uvážíme-li, že typickými vlastnostmi pro komondora, jak je psáno ve standardu, jsou nedůvěřivost a podezíravost vůči cizím osobám a neochvějná statečnost při obraně.
Dva komondoři na canisterapeutických zkouškách?" znělo z udivených úst absolventů semináře, kteří plemeno poznali.
Vyplnění závazné přihlášky na can. zkoušky a příjezdu do Hradiska v Rožnově pod Radhoštěm, kde se poslední květnový víkend konaly, předcházelo uvážlivé rozhodování a několikaletá práce s tímto vzácným pasteveckým plemenem.
Zásadní je povaha psa, kterého chcete k této práci využít. Náš výběr padl na dva z naší šestičlenné psí smečky - Achilla Varpus a Astagis Histori Hímes (Axu).
Oba mají sebevědomé a vyrovnané povahy. Což je zásadní a ovlivňuje jejich reakce na nečekané podněty, vůči cizím lidem i zvířatům. Jsou dokonale socializováni. Achill získal na své poslední výstavě v Polské Poznani titul Světový vítěz 2006 a ocenění BOB. K tomuto krásnému završení výstavní kariéry, vedla dlouhá cesta přes téměř šedesát výstav oblastních, národních, mezinárodních, klubových a speciálních, účast na Komondor festivalech a akcích pořádaných chovatelským klubem v zemi původu. S oběma psy jsme navštěvovali kynologické cvičiště a absolvovali výcvik podle národního zkušebního řádu. Axa splnila zkoušku ZM a několikrát vystupovala na kynologických ukázkách pro veřejnost v rámci oslav. Tímto jsme formovali jejich povahu i reakce v cizím prostředí. Naši psi však byli středem pozornosti i ve svém teritoriu, když jsme v průběhu let vítali v naší chovatelské stanici zájemce o toto plemeno a štěňátka. Každý toužil sáhnout si na neobvyklou srst dospělých psů a vidět, jaká je její úprava. Naše přítomnost, způsob jednání a případné povely, přesvědčily naše psy, že není třeba útočit na každého nového "vetřelce" v jejich teritoriu.
  Nejdominantnějším podnětem absolvovat s oběma psy canisterapeutické zkoušky, byla manželova práce. Jako psycholog působí v Ústavu sociální péče v Hrabyni a Dětském domově se školou v Těrlicku. I přes sebe lepší péči zaměstnanců, způsobuje ústavní zařízení klientům v menší nebo větší míře sociální a citovou deprivaci. A právě pes ( k této práci se používají i jiná zvířata, např. kočky – felinoterapie ) dokáže prolomit ztrátu sociálních kontaktů, pomůže navázat daleko důvěrnější vztah klienta s psychologem a dokáže navodit pocity štěstí a radosti. Komondor právě díky svému vzhledu, působí na lidi velmi pozitivně. Z jeho chování vyzařuje osobnost, která se nedá srovnat s klasickými vítacími rituály společenských psů. Svým nevtíravým způsobem přistupuje ke klientům a dovolí jim blízký kontakt, který je oběma příjemný. Neobvyklá struktura srsti komondora vybízí ke kontaktu a klienti s různými handicapy rukou, si tím zcela samozřejmě procvičují svalstvo a hrubou i jemnou motoriku. Pes velmi dobře vycítí atmosféru, která na pokoji vládne a rozpoložení klientů. Vnímá jejich konkrétní indispozice a přizpůsobí jim svou náladu a aktivitu.
  Jak dalece je ke canisterapii vhodný pes, testuje porota při can. zkouškách, které se skládají celkem z devíti částí. Samotným zkouškám předchází odborný seminář o canisterapii a aktivitách se psem. My jsme zkoušky absolvovali pod společností Podané ruce se sídlem ve Frýdku Místku a Podkrkonoší. Stěžejními úkoly této organizace jsou canisterapie a osobní asistence. O výklad a styl semináře, který byl velmi záživný a přínosný, se postaraly předsedkyně společnosti Helena Fejkusová a Mgr. Olga Mičulková. Obě mají s touto prací dlouholeté zkušenosti a přednášku obohatily o diapozitivy z navštěvovaných zařízení. Následující den po semináři, přišly na řadu zkoušky, které posuzovala pětičlenná porota.
  Aby majitel se psem úspěšně prošli všemi devíti body, musí být sehraný tým, působit klidně a přesvědčivě. Od majitele se očekávají dobré komunikační schopnosti. Zatímco od psa přátelský přístup k lidem, u klientů musí za všech okolností budit důvěru. Zkoušky testují psychickou odolnost psa a jeho reakce, které nesmí být bázlivé ani agresivní. Pokud psovod se psem úspěšně projdou všemi devíti body, získávají certifikát o absolvování zkoušek, který je platný po dobu dvou let. Po uplynutí doby, mohou psovod i pes zkoušky opakovat. Časové omezení je nezbytné, protože pes je živý tvor a v průběhu života se mohou jeho povaha a reakce změnit v důsledku negativních zážitků.
Avšak pokud pes v jakékoli části během zkoušek neuspěje, získává namísto kladného hodnocení v podobě známky A a B, známku C, která souvisí s jeho reakcí. V takovém případě, může opět v závislosti na známce a důvodu, zkoušku opakovat po šesti měsících nebo jednom roce. V případě nežádoucí reakce psa, obdrží známku D a je okamžitě diskvalifikován, zkoušku již nemůže opakovat.
  Prvním bodem samotné zkoušky je Kontrola poslušnosti, při které se hodnotí celková ovladatelnost psa a součástí jsou cviky sedni, lehni, přivolání a dlouhodobé odložení. Jde především o provedení a projev psa. Povely lze opakovat třikrát a pro odložení je stanoven časový limit minimálně dvacet vteřin. Psovod se psem mohou tyto povely obohatit dalšími zvládnutými cviky a naopak nemusí dodržovat způsob provedení, jaký se vyžaduje ve sportovní kynologii.
Setkání s rozhodčím, je bodem v němž figurant prověřuje kontaktnost psa a jeho citlivost. Psovod vede psa na volně prověšeném vodítku, a psa by v průběhu zkoušky neměl ovlivňovat. Zkoušející přistoupí ke psu, osloví ho, pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup, poplácá na předhrudí a postupně zvedne přední nohy. Pohmatem projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje rozhodčí důkladně, ale s ohledem na to, že se se psem ještě dobře nezná.V případě našich komondorů, zkoušející nejen prohmatala tělo, ale zatahala za dredy na různých částech těla.
Ve třetím bodu s názvem Kontrola dráždivosti a útlumu si naši komondoři počínali oproti ostatním psům trochu po svém. Rozhodčí se snaží psa, který je na volno rozdovádět přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod.; v případě, že pes hru odmítá, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). A na pokyn poroty, musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. V našem případě byl problém, upoutat pozornost psa. Nejenže komondor není typický aportér a má omezený lovecký pud, tudíž házený balónek ho nezajímá, ani hra s cizí osobou bez pána jej neláká. Nakonec se přece jen nechali oba "podplatit" a za pamlsek se od nás vzdálili natolik, abychom je mohli regulérně přivolat. Počet povelů a způsob přivolání psa není omezený. Avšak pes musí přiběhnout od pokynu rozhodčího a být upoután na vodítko do pětadvaceti vteřin.
Část Reakce na cizí psy, mají naši psi dostatečně natrénovanou z výstav. Hlouček se sedmnácti psy a psovody, nikoho nevyvedl z míry.
Naproti tomu Hlouček lidí, který byl velmi hlučný, jsme nesimulovali nikdy. Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod může psa pouze chválit či jinak podporovat.
Tento bod dostatečně prověřil vyrovnanost našich psů. Musím podotknout, že Achilla jsem zavedla do hloučku lidí a sama jsem se zdržovala opodál. Achill neměl o mne obavu a přítomnost lidí mu nevadí. Naopak manžel si k Axe dřepl a s figuranty vedl rozhovor. Tahanice o berli probíhala na odvrácené straně od manžela a tak ani Axa neměla důvod vyhodnotit tuto situaci jako nebezpečnou.
Reakce na běžícího člověka a pád člověka. Ani tento bod zkoušek, by neměl dobře socializovaného psa vyvézt z míry a lze ho velmi snadno natrénovat. Cílem je, aby pes běžící osobu nepronásledoval a nesmí ani negativně reagovat na hluk. Během zkoušek vede psovod psa na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně a chňapnout po tašce. Psovod během celého bodu zkoušky, nesmí svého psa ovlivňovat povely ani posunky.
Kontrola psychické stability psa ověřuje, jak si bude pes počínat, nemá – li ve své blízkosti ani na dohled psovoda. Pes je bez jakéhokoli povelu psovoda přivázán k úvazu vodítkem dlouhým 1,5 metru. Psovod se vzdálí mimo dohled psa. Po té, se skupinka lidí prochází pomalou chůzí kolem psa.
Předposlední bod: Reakce na invalidní vozík, lze rovněž velmi snadno natrénovat a většina vyrovnaných psů, reaguje pozitivně. Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s "klientem".
Simulace návštěvy u postiženého. Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde, psa převalí na bok, ale pes může i ležet). Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa a pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s "klientem". Musím se přiznat, že tento bod jsme netrénovali. A ačkoli je pro naše psy přirozené, lehnout si v rušném prostředí v blízkosti výstavního kruhu nebo v rámci společného odložení na cvičišti v řadě několika psů, položit je vedle cizí osoby, jsme nikdy nezkoušeli.
Naši psi nám však důvěřují a tak se ukázalo, že pro ně ani tento bod není problém. Mohli jsme je při polohování ovlivňovat a během zkoušek vládla velmi dobrá atmosféra, která chování nejen našich psů pozitivně ovlivnila.
  Psovod si však musí být vědom, že při práci především s dětmi nebo postiženými klienty, mohou nastat nečekané situace. Proto musí svého psa dobře znát a odhadnout jeho chování předem. Pes musí být pro klienty za jakýchkoli situací naprosto bezpečný. Důležitější při výběru psa pro canisterapeutickou práci, je konkrétní charakter a povaha psa, než příslušnost k plemeni.
Získání osvědčení o absolvování povahových testů canisterapeutického psa na dva roky, nám udělalo obrovskou radost. Zájemcům o tak vzácné plemeno jakým komondor je, můžeme přiblížit jeho další povahovou stránku. Doposud mnozí považovali komondora za něco téměř mimozemského díky srsti i povaze, která působí na první dojem odtažitě. Absolvování zkoušek s oběmi psy však dokázalo, že vyrovnaná povaha u komondora není žádná výjimka. A pokud se majitel věnuje komondorovi od štěňátka, lze z něj vychovat všestranného psa, který dokáže složit zkoušku z výkonu podle NZŘ jejímž obsahem je stopa, poslušnost i obrana, i zkoušky canisterapeutického psa.
A současně můžeme s manželem a našimi psy, pracovat jako canisterapeutické týmy v Ústavu sociální péče v Hrabyni. Naše práce nás těší a naplňuje. Rozdáváme radost lidem, kteří mají kromě běžných starostí, život těžší z důvodu tělesného postižení. Více si o naší práci, můžete přečíst na www.komondor.cz
TEXT: Karin Mikolášová
FOTO: Karin a Přemysl Mikolášovi


[Home]     [Canisterapie]

Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz