Evropská výstava - European Dog Show

Avar třída veteránůFelhö KócosGaja Király Puszta


Guba Király PusztaAvar

LovászNárodní výstava - National Dog Show

Best male and best female
at nationa dog show

Speciální výstava Pannonia Klubu - Special Dog Show Pannonia Klub

AvarAvar Király PusztaEirin Király Puszta
Eirin Király Puszta v kruhu

Eirin má milou povahu

Eirin po úspěšné bonitaci
se svými hrdými majiteli

Eirin ve třídě otevřené
a Mátyás Király Udvari Panka Fanni

Felhö Kócos Király Puszta
a Mátyás Király Udvari Panka Fanni


Gaja Király Puszta

Gaja Király Puszta v kruhu

Gaja kvůli potížím s přihlášením na Speciální výstavu, byla rozhodčím
posouzena mimo výstavu což je škoda
neboť se velmi líbila
a dostala pohár od sponzora

Gaja Király Puszta
s maďarským rozhodčím
Gáborem Hargitajem


Best breeders group 2. place

komondoři na Speciální výstavě z ČR, SK Maďarska


Kulcsi Komisz Lovász
a Eirin Király Puszta

Odchovy Király Puszta na Speciální výstavě
zleva Avar, Felhö Kócos, Eirin a Gaja Király Puszta


Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz