12.-13.09.2020
Povahové testy canisterapeutického psa.
I v této "covid" obtížné době uspořádaly Podané ruce povahové testy, kterých se zúčastnil Přemysl s Bubetkou. Podařilo se jim získat certifikát a Bubetka tak úspěšně navázala na tradici své mámy Babou.
Bubetka aktivně pracuje s dětmi v Dětském domově a ve spolku Adam v Havířově.Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz