S manželem jsme členy organizace Podané ruce, z.s. kde působíme s našimi psy jako canisterapeutické týmy od roku 2007. Od roku 2011 pracuji ve zkušební komisi jako zkušební komisařka. Osobně jsem ráda, že s našimi psy můžeme potěšit řadu lidí a svou činností inspirujeme ke canisterapii i další dobrovolníky!

We have a membership at organization Podané ruce, z.s. in the organization operate with our dogs as canistherapeutic teams since 2007. From 2011 yer I was in the organization Podané ruce, z.s. member of the examining committee as examiner.

Máte-li zájem věnovat se canisterapii nebo se více dozvědět, jste srdečně vítáni na akcích pořádaných Podané ruce z.s. www.podaneruce.eu

Na canisterapeutickém víkendu ve složení zprava koordinátorka Monika Olbrechtová,
předsedkyně sdružení Bc. Helena Fejkusová
a zkušební komisařky Karin Mikolášová a Gabriela KunčickáNa canisterapeutických zkouškách s Babou.
Socializace štěňat mezi canisterapeutickými psy je ta nejlepší!S kamarádkou a členkou Podaných rukou Alenou Srokovou


Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz