26.-27.5.2007

  Poslední květnový víkend, se v Hradisku v Rožnově pod Radhoštěm, konaly Canisterapeutické zkoušky, které pořádala společnost Podané ruce ( www.podaneruce.eu ). Cílem této společnosti je pomáhat lidem prostřednictvím canisterapie a osobní asistence.
Jelikož je manžel psycholog a působí v Ústavu sociální péče v Hrabyni a Dětském domově v Těrlicku, rozhodli jsme se spojit náš koníček a psy, kteří obohacují náš život a dělají jej šťastnější, dopřát i ostatním lidem.
  Avšak projít canisterapeutickými zkouškami není snadné a zvládne je jen dobře socializovaný a vyrovnaný pes s pevnými nervy. Musí v jakékoliv situaci budit důvěru u klientů i personálu, být ovladatelný, přátelský, zvyklý na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Neméně důležité je i vystupování psovoda, neboť tvoří se psem tým. Psovod musí vykazovat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psovi i k lidem.
Po zralé úvaze, jsme ke zkouškám přihlásili Achilla Varpus (8 let) a Astiagis Histori Himes (Axu, 6 let). Po příjezdu do Hradiska Achill s Axou upoutali velkou pozornost:
  " Dva komondoři přihlášení na canisterapeutické zkoušky? "
  Mezi zlatými a převážně labradorskými retrívry, 2 bernskými salaš. psy a menšími představiteli hlavně společenských plemen, naši komondoři „skutečně vyčnívali z řady“. Po seznámení s ostatními absolventy jsme však došli k názoru, že ani tak nezáleží na plemeni jako na konkrétním jedinci a jeho povahových vlastnostech.

V sobotu jsme absolvovali seminář a v neděli samotné canis. zkoušky, které mají 9 částí:

    Kontrola poslušnosti
    Povely: „sedni“, „lehni“, přivolání, dlouhodobé odložení – min. 20 sekund; povely lze opakovat maximálně 3x. Je povoleno používání jakékoli motivační pomůcky.

    Setkání s rozhodčím
    Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje důkladně, ale s ohledem na to, že se se psem ještě dobře nezná.

    Kontrola dráždivosti a útlumu
    Rozhodčí psa rozdovádí přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod.; v případě, že pes hru odmítá, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod opakovat bez omezení. Používání různých druhů přivolání, lákání psa na předměty a pamlsky je dovoleno. Čas mezi pokynem rozhodčího pro ukončení hry a upoutáním psa psovodem na vodítko je omezen na 25 sekund.

    Reakce na cizí psy
    Všichni psovodi se psy se soustředí do hloučku, ve kterém se volně pohybují. Psi mohou být na vodítku.

    Hlouček lidí
    Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod může psa pouze chválit či jinak podporovat.
 
 

    Reakce na běžícího člověka a pád člověka
    Psovod se psem na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, chňapnout po tašce. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely.
 
 

    Kontrola psychické stability psa
    Pes je bez jakéhokoli povelu psovoda přivázán k úvazu vodítkem dlouhým 1,5 metru. Psovod je mimo dohled psa. Skupinka lidí se prochází pomalou chůzí kolem psa.

    Reakce na invalidní vozík
    Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.

    Simulace návštěvy u postiženého
    Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde, psa převalí na bok, ale pes může i ležet). Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa a pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.

HODNOCENÍ

• Zkoušku úspěšně složí ten pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B.
!TENTO PES PAK PO 2 LETECH ODE DNE ÚSPĚŠNÉHO SLOŽENÍ ZKOUŠKY TUTO ZNOVU OPAKUJE!
• Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, ve zkoušce neprospěl, avšak může ji opakovat po 1 roce ode dne konání neúspěšné zkoušky. Pouze však již jednou. Výjimkou je bod Kontrola poslušnosti, kdy pes může zkoušky opakovat již po 6 měsících.. Projevy neposlušnosti popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický. Ve výjimečných případech může zkušební komise rozhodnout o vydání osvědčení o zkouškách s platností pouze jeden rok.
• Pes, jenž získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. V případě kontrolovatelné agresivity vůči jiným psům může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití. Taktéž nedůstojný přístup ke psu samotnému nebo nerespektování podmínky hladkého obojku či postroje během zkoušek vede k diskvalifikaci.S AXOU A ACHILLEM JSME ÚSPĚŠNĚ CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY ABSOLVOVALI A ZÍSKALI TAK OSVĚDČENÍ NA DVA ROKY.
AXA A ACHILL JSOU PRVNÍMI CANISTERAPEUTICKÝMI KOMONDORY NA SVĚTĚ A PRACUJÍ V ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE V HRABYNI A DĚTSKÉM DOMOVĚ V TĚRLICKU.[Home]     [Canisterapie]

Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz